U bent hier: Home Aanbod Gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding

De gezinsbegeleiding heeft als doel dat opvoeders zo snel mogelijk weer grip op de gezinsituatie krijgen.

Sommige gezinnen hebben te maken met opvoedingsproblemen die al lange tijd duren. Vaak zijn er ook andere problemen. Bijvoorbeeld met geld, instanties, relaties of werk. Dan kun je steeds verder in de knoop raken en weet je niet meer wat je moet doen.

Voor wie werkt gezinsbegeleiding

Gezinnen waar niet meer naar elkaar geluisterd wordt

  • Gezinnen waar geen structuur meer is
  • Gezinnen waar de kinderen doen wat ze willen
  • Gezinnen waar veel opvoedingsonmacht is.
  • Gezinnen waar de spanningen boven het hoofd groeien
  • Gezinnen waar kinderen bv met ADHD het leven in het gezin zwaar maken

Werkwijze

In de intake kijken we samen wat het beste aansluit op je vraag. Dit kan individuele coaching zijn, groepsgericht werken of gezinsbegeleiding. Mogelijk zijn gecombineerde trajecten zinvol waar gezinsbegeleiding het uitgangspunt is.

Samen kijken we wat nodig is om weer grip op de gezinssituatie te krijgen.. Dit kan door ouder/gezinsgesprekken op kantoor of binnen de thuissituatie. Het werken aan opvoedingsvaardigheden vindt meestal binnen de thuissituatie plaats.waar nodig is samenwerking met scholen en instanties mogelijk.

Gezinsbegeleiding aan huis

Afhankelijk van inkomen

Gezinsbegeleiding op kantoor

Afhankelijk van inkomen

In overleg kunnen we kijken in hoeverre vergoeding door PGB, werkgever of ziektekostenverzekering mogelijk is.

Aanmelden

Bel nu voor een gratis kennismakingsgesprek: 06 - 44 750 278.

Of stuur een email naar info@adhdcentrumlimburg.nl.